Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringskassors och pensionsstiftelsers bokslut 31.12.2004/1327

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 41 a § 4 och 5 mom. i lagen av den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) och 74 b § 4 och 5 mom. i lagen av den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992),

sådana de lyder, 41 a § 4 och 5 mom. i lagen om pensionsstiftelser i lag 1323/2004 och 74 b § 4 och 5 mom. i lagen om försäkringskassor i lag 1324/2004, som följer,

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas när försäkringskassor och pensionsstiftelser antecknar ett finansiellt instrument, en förvaltningsfastighet, en biologisk tillgång eller en annan i denna förordning definierad placering i sitt bokslut i enlighet med 41 a § 4 eller 5 mom. i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) när det gäller pensionsstiftelser och i enlighet med 74 b § 4 eller 5 mom. i lagen om försäkringskassor (1164/1992) när det gäller försäkringskassor.

Denna förordning innehåller inte någon bokföringsmässig definition av placeringar som avses i 1 mom. Denna förordning tillämpas på andra balansräkningsposter än placeringar endast på det sätt som avses i 3 §.

2 §

Värdering av finansiella skulder till verkligt värde

Av de finansiella skulderna värderas sådana skulder till verkligt värde som

1) ingår som en del i en handelsportfölj eller

2) utgörs av derivativsinstrument.

3 §

Värdering av derivativsinstrument till verkligt värde

Derivativsinstrumenten värderas till verkligt värde.

I denna förordning betraktas på finansiella instrument baserade avtal som ger...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.