Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Handels- och industriministeriets förordning om värdering samt upptagning av finansiella instrument i bokslut och koncernbokslut (upphävt) 30.12.2004/1315

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2016. Se L 1620/2015.

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 kap. 2 a § i bokföringslagen av den 30 december 1997 (1337/1997), sådant detta lagrum lyder i lag 1304/2004:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning meddelas de närmare bestämmelser som avses i 5 kap. 2 § i bokföringslagen om förutsättningarna för värdering av finansiella instrument enligt verkligt värde, om fastställande av det verkliga värdet, hur förändringar i det verkliga värdet upptas i resultaträkningen och balansräkningen, om de noter som skall ges om finansiella instrument i bokslut och koncernbokslut samt om de uppgifter som skall ges i verksamhetsberättelsen och i koncernens moderföretags verksamhetsberättelse.

2 §

Definitioner

Med derivatinstrument avses i denna förordning avtal som baserar sig på finansiella instrument, där den ena avtalsparten ges rätt till betalning med kontanter eller ett annat finansiellt instrument.

Utöver det som bestäms i 1 mom. avses med derivatinstrument också avtal som baserar sig på nyttigheter, där den ena avtalsparten ges rätt till betalning med kontanter eller ett annat finansiellt instrument, med undantag av avtal, som ursprungligen har ingåtts för att uppfylla och vilka fortsättningsvis uppfyller anskaffnings-, försäljnings- eller användningskrav som gäller en nyttighet och för vilka avsikten är att fullgöra dem genom leverans av en nyttighet.

3 §

Värdering av finansiella instrument

Finansiella instrument som har tagits upp bland aktiva i balansräkningen ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.