Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om allmänna språkexamina 12.11.2004/964

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om allmänna språkexamina och anordnandet av dem.

Med allmän språkexamen avses en examen som visar funktionella språkkunskaper oberoende av på vilket sätt de inhämtats.

I fråga om hur de kunskaper i finska och svenska som visats i en allmän språkexamen skall jämställas med de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda föreskrivs särskilt.

Om jämställning se SRf om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen 481/2003 13 §.

2 §

Examensförvaltning

Utbildningsstyrelsen svarar för systemet med allmänna språkexamina, systemets utveckling och tillsynen över det. Utbildningsstyrelsen kan med högskolorna ingå avtal som hänför sig till utarbetande och bedömning av allmänna språkexamina.

3 §

Kommissionen för allmänna språkexamina

I samband med Utbildningsstyrelsen finns en kommission för allmänna språkexamina, vilken tillsätts av Utbildningsstyrelsen för fem år i sänder.

Examenskommissionens uppgifter är utöver vad som bestäms i 13 § 2 mom. att behandla principiella och viktiga frågor i anslutning till utvecklandet av de allmänna språkexamina samt att ta initiativ till utvecklande av examina. Närmare bestämmelser om dessa uppgifter kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om examenskommissionens sammansättning och tillsättande samt behandlingen av ärenden i kommissionen utfärdas genom förordning av statsrådet. Utbildningsstyrelsen beslutar om arvodena till kommissionens medlemmar.

Examenskommissionens medlemmar har tjänsteansvar. På jäv för medlemmarna tillämpas 27–29 § i förvaltningslagen (434/2003).

Se SRf om allmänna ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.