Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om europabolag 13.8.2004/742

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpliga bestämmelser och tillämpningsområde

På ett europabolag tillämpas rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag, nedan europabolagsförordningen, samt de kompletterande bestämmelserna i denna lag.

På ett europabolag tillämpas bestämmelserna om publika aktiebolag i aktiebolagslagen (624/2006) och i andra lagar, enligt vad som bestäms i europabolagsförordningen och i denna lag. (21.7.2006/627)

Denna lag tillämpas på ett europabolag som registreras enligt finsk lag samt på ett enligt finsk lag registrerat aktiebolag och andelslag (nedan finskt aktiebolag och finskt andelslag) som deltar i bildandet av ett europabolag.

2 §

Registrering

Patent- och registerstyrelsen är behörig myndighet i registreringsärenden som gäller europabolag och i ärenden som avses i artikel 22 i europabolagsförordningen.

Bestämmelser om anmälan av ett europabolag för registrering och om ett sådant bolags firma finns i europabolagsförordningen, lagen om aktiebolag, handelsregisterlagen (129/1979), företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och firmalagen (128/1979).

Se HandelsregisterF 208/1979 20 a och 20 c §. Se även AktiebolagsL 624/2006 2 kap. 8–12 §, HandelsregisterL 129/1979 2, 3 och 9 §, Företags- och organisationsdataL 244/2001 3, 4 och 14 § samt FirmaL 128/1979 7 §.

3 §

Var stiftarens huvudkontor kan vara beläget

I bildandet av ett europabolag kan även delta ett sådant finskt aktiebolag eller därmed jämförbart utländskt bolag vars huvudkontor inte är beläget inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om bolaget uppfyller kraven i artikel 2.5 i europabolagsförordningen i fråga...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.