Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort (upphävt) 9.7.2004/629

Denna lag har upphävts genom L 4.5.2018/301, som gäller fr.o.m. 1.7.2018.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter ordna utfärdande, beställning och distribution av verkstads-, förar-, företags- och kontrollkort samt de offentliga förvaltningsuppgifter som har samband med dem.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) färdskrivarkort sådana verkstads-, förar-, företags- och kontrollkort som avses i 1 §,

2) utfärdande av färdskrivarkort offentliga förvaltningsuppgifter i anslutning till utfärdande, beställning och distribution av färdskrivarkort,

3) den som utfärdar färdskrivarkort en offentlig eller enskild instans med vilken Trafiksäkerhetsverket har ingått avtal om utfärdande av färdskrivarkort. (22.12.2009/1304)

3 § (22.12.2009/1304)

Behörig myndighet

I Finland svarar Trafiksäkerhetsverket för utfärdande och återkallande av färdskrivarkort samt för meddelanden till kommissionen i enlighet med artikel 12.3 i den rådsförordning som nämns i 1 § och för utbyte av uppgifter om färdskrivarkort med behöriga myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater och i stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Trafiksäkerhetsverket är även den nationella certifieringsmyndigheten för certifikat i anslutning till färdskrivarkort.

4 § (22.12.2009/1304)

Utfärdande och återkallande av färdskrivarkort

För utfärdande av färdskrivarkort i Finland svarar Trafiksäkerhetsverket. Verket kan ingå avtal om att utfärdandet av förar- och företagskort öve...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.