Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Justitieministeriets förordning om konkursärenden 16.6.2004/502

Se KonkursL 120/2004 22 kap.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av konkurslagen av den 20 februari 2004 (120/2004):

1 §

Kungörelse om att konkursen har börjat

Om det i den officiella tidningen publiceras en kungörelse om att konkursen har börjat, ska följande uppgifter nämnas i kungörelsen:

1) domstolen och ärendets nummer,

2) datum och klockslag när beslutet att försätta gäldenären i konkurs har fattats samt datum när konkursansökan blev anhängig,

3) gäldenärens namn eller firma och hemort samt gäldenärens företags- och organisationsnummer eller någon annan motsvarande beteckning,

4) gäldenärens tidigare namn och hemort, om namnet eller hemorten har ändrats under de två år som föregått konkursens början,

5) boförvaltarnas namn och kontaktuppgifter samt beslut om fördelning av uppdraget mellan boförvaltarna.

(13.6.2018/473)

I kungörelsen skall dessutom meddelas att ett särskilt meddelande lämnas om konkursbevakningen, om inte bevakning är obehövlig därför att tillgångarna i boet är obetydliga eller av någon annan orsak.

Se L om den officiella tidningen 268/1931 och KonkursL 120/2004 22 kap. 2 §.

2 §

Meddelande om att konkursen har börjat

Boförvaltaren skall utan dröjsmål lämna ett meddelande om att en konkurs har börjat

1) till utsökningsmyndigheten på gäldenärens bonings- och hemort och på den ort där gäldenären äger en fastighet,

2) till den inskrivningsmyndighet inom vars domkrets gäldenären har en fastighet eller någon inskriven särskild rättighet,

2 a) till det aktielägenhetsregister som avses i 4 § 1 mom. i lagen om ett bostadsdatasystem (1328/20...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.