Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om konkurs- och företagssaneringsregistret 20.2.2004/137

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (8.5.2020/349)

Registrets ändamål och personuppgiftsansvarig

Över konkurs- och företagssaneringsärenden förs det ett gemensamt register, för vilket Rättsregistercentralen är personuppgiftsansvarig. Registrets ändamål är att säkerställa att aktuella uppgifter om konkurs- och företagssaneringsärenden finns tillgängliga för domstolarnas och myndigheternas verksamhet, bevakningen av borgenärernas intressen samt tryggandet av utomståendes intressen och rättigheter.

1 § har ändrats genom L 349/2020, som träder i kraft 1.6.2020. Den tidigare formen lyder:

1 §

Registrets ändamål och hur registret förs

Rättsregistercentralen för ett gemensamt register över konkurs- och företagssaneringsärenden. Registrets ändamål är att säkerställa att aktuella uppgifter om konkurs- och företagssaneringsärenden finns tillgängliga för domstolarnas och myndigheternas verksamhet, bevakning av borgenärernas intressen samt tryggandet av utomståendes intressen och rättigheter.

Se L om Rättsregistercentralen 625/2012.

2 §

Införande av uppgifter

En domstol som behandlar ett konkurs- eller företagssaneringsärende skall föra in uppgifterna i registret enligt vad som bestäms i denna lag. Närmare bestämmelser om införande av uppgifter utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

3 §

Uppgifter om en konkursansökan

När en konkursansökan har blivit anhängig, skall domstolen i registret föra in uppgifter om

1) domstolen och dess kontaktuppgifter samt ärendets diarienummer och datum när ärendet blev anhängigt,

2) gäldenärens nuvarande och tidigare namn eller firma och hemort samt gäldenärens kontaktu...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.