Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om certifiering och angivande av elens ursprung 19.12.2003/1129

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (14.6.2013/445)

Tillämpningsområde

I denna lag finns bestämmelser om certifiering av ursprunget för den el som produceras med hjälp av förnybara energikällor och högeffektiv kraftvärme samt om angivande av elens ursprung.

Bestämmelserna i 2 a § 3 mom. och 3 a § tilllämpas inte på ursprungsgaranti för el som producerats med högeffektiv kraftvärme.

1 a § (14.6.2013/445)

Definitioner

I denna lag avses med

1) förnybara energikällor vindenergi, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas,

2) aerotermisk energi energi lagrad som värme i omgivningsluften,

3) geotermisk energi energi lagrad som värme under den fasta jordytan,

4) hydrotermisk energi energi lagrad som värme i ytvattnet,

5) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung, skogsbruk och därmed förknippad industri inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

6) el från förnybara energikällor el producerad i kraftverk där enbart förnybara energikällor används, liksom den andel av elektriciteten som produceras från förnybara energikällor i kraftverk som använder både förnybara och andra energikällor, samt den el producerad från förnybara källor som används för att fylla lagringssystemen, undantaget den el som produceras som ett resultat av lagringssystem,

7) apparater för egen förbrukning sådana ano...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.