Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om kungörelseregister 18.12.2003/1098

I enligthet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 3 mom. lagen den 15 augusti 2003 om offentlig stämning (729/2003):

1 § (23.11.2006/1016)

I kungörelseregistret förs in uppgifter om kungörelser som baserar sig på en domstols eller myndighets beslut och som gäller

1) offentlig stämning,

2 punkten har upphävts genom F 13.6.2018/451. (13.6.2018/451)

3 punkten har upphävts genom F 13.6.2018/451. (13.6.2018/451)

4) aktiebolags fusion, delning eller utdelning av medel, eller andra i lagstiftningen om sammanslutningar och stiftelser avsedda åtgärder eller beslut som skall kungöras i den officiella tidningen, eller

5) utmätningsmannens kungörelser.

2 §

Ur kungörelserna införs i registret uppgifter om

1) gäldenärens eller någon annan i kungörelsen avsedd persons eller sammanslutnings nuvarande och tidigare namn, hemort samt personbeteckning eller företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning,

2) ärendets art,

3) vad kungörelsen uppmanar borgenärer och andra rättsinnehavare till,

4) när den utsatta tiden löper ut,

5) vem som tar emot anmälningar eller yrkanden samt dennes kontaktuppgifter,

6) domstolens eller myndighetens namn och kontaktuppgifter,

7) vilket nummer ärendet har hos domstolen,

8) andra uppgifter som har anknytning till det ärende som kungörelsen gäller och som behövs för registerföringen eller bevakningen av borgenärernas intressen.

3 §

Om behandlingen av det ärende som kungörelsen gäller avslutas innan den utsatta tiden löper ut eller om en omständighet som har antecknats i registret förändras, skall detta antecknas i registret.

4 §

När en domstol eller ann...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.