Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om krav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen 18.6.2003/577

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av arbetarskyddslagen av den 23 augusti 2002 (738/2002):

1 §

Tillämpning

De krav för säkerhet och hälsa som föreskrivs i denna förordning skall iakttas i sådant arbete som arbetarskyddslagen (738/ 2002) tillämpas på. Denna förordning tillämpas inte på

1) fordon, arbetsplatser inne i transportmedel eller transportmedel som används utanför arbetsplatsen,

2) byggnadsarbete,

3) gruvdrift och dagbrottsbrytning,

4) jord- och skogsbruksarbeten som utförs någon annanstans än i byggnader.

I fråga om skeppsarbete iakttas 9 § 1 mom. och 16 § 3 mom. i denna förordning endast i tillämpliga delar. Om säkerheten vid byggnadsarbeten bestäms särskilt.

I fråga om planering, uppförande och säkerhet vid användningen av byggnader som används eller är avsedda att användas som arbetsplats samt i fråga om arrangemangen för förebyggande av olycksfall och begräsning av skador samt räddningsverksamhet på arbetsplatsen gäller dessutom vad som särskilt bestäms om dem.

Se SRf om säkerheten vid byggarbeten 205/2009.

2 §

Arbetsgivarens allmänna skyldigheter

Arbetsgivaren skall se till att arbetsplatsen uppfyller kraven i denna förordning och att arbetsplatsen och de säkerhetsanordningar och andra anordningar som används där underhålls, rengörs och kontrolleras regelbundet och på ändamålsenligt sätt. Fel som konstateras på arbetsplatsen och som kan påverka arbetstagarnas hälsa och säkerhet skall rättas till så fort som möjligt.

Bestämmelserna i 3–17 § i denna förordning skall iakttas då de särdrag som utmärker arbetsplatsen, verks...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.