Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om statsrådet 28.2.2003/175

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Statsrådets organisation och indelning i ansvarsområden

1 §

Statsrådets organisation

I statsrådet finns följande ministerier:

1) statsrådets kansli,

2) utrikesministeriet,

3) justitieministeriet,

4) inrikesministeriet,

5) försvarsministeriet,

6) finansministeriet,

7) undervisnings- och kulturministeriet,

8) jord- och skogsbruksministeriet,

9) kommunikationsministeriet,

10) arbets- och näringsministeriet,

11) social- och hälsovårdsministeriet,

12) miljöministeriet.

(30.4.2010/305)

Vid statsrådet finns justitiekanslersämbetet, om vilket föreskrivs särskilt.

Se Finlands grundL 731/1999 3 § 2 mom. och 60–69 §. Se även SRf om statsrådets kansli 393/2007, L om justitiekanslern i statsrådet 193/2000 och SRf om justitiekanslersämbetet 253/2000.

2 § (19.12.2014/1137)

Ministeriernas ansvarsområden och gemensamma uppgifter samt samarbete mellan ministerierna

Bestämmelser om ministeriernas ansvarsområden och om fördelningen av ärendena mellan dem utfärdas genom lag eller genom förordning av statsrådet.

Ministerierna ska vid behov samarbeta vid beredningen av ärenden. Det ministerium till vars ansvarsområde ärendet huvudsakligen hör svarar för ordnandet av samarbetet.

Statsrådets kansli svarar för statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster. I fråga om informationshantering som hänför sig till statsrådets och ministeriernas gemensamma verksamhet och tillvägagångssätt samt gemensamma informationslager och informationssystem är statsrådets kansli i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) avse...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.