Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (upphävt) 4.4.2002/244

Denna förordning har upphävts genom F 9.6.2016/431, som gäller fr.o.m. 1.8.2016.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § statsunderstödslagen av den 27 juli 2001 (688/2001):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på ansökande, beviljande, utbetalning och användande av statsunderstöd som beviljas med stöd av moment 30.15.40 och 30.15.45 i statsbudgeten och som anvisats för utvecklande av landsbygdsnäringar och 4H-verksamhet samt på villkor som hänför sig därtill.

2 §

Definition

I denna förordning avses med rådgivningsorganisationer för landsbygden följande föreningar och övriga sammanslutningar, som är registrerade:

1) regionala finsk- och svenskspråkiga rådgivningscentraler och deras centralorganisationer,

2) finsk- och svenskspråkiga 4H-föreningar och 4H-distrikt samt deras centralorganisationer,

3) organisationer som på riksplanet sköter specialrådgivningen för landsbygdsnäringarna, nedan specialrådgivningsorganisationer.

3 § (6.11.2014/923)

Myndigheter

Uppgifterna enligt denna förordning sköts av jord- och skogsbruksministeriet.

4 §

Delegationen för landsbygdsrådgivning

För beredningen och uppföljningen av de åtgärder som avses i denna förordning kan jord- och skogsbruksministeriet tillsätta en delegation för landsbygdsrådgivning, som är ett rådgivande organ och till vars uppgifter hör:

1) att ta initiativ och ge utlåtanden om utvecklandet av rådgivningsverksamheten på landsbygden,

2) att ta initiativ och ge utlåtanden om utvecklande av samarbetet mellan rådgivni...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.