Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förfarandet vid stödande av åtgärder för utveckling av landsbygden 20.2.2002/129

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 kap

Allmänt

1 §

Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms i lagen om förvaltningsförfarande (598/1982), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/ 1999), nedan finansieringslagen, statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000), nedan statsrådets förordning, och i statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden (808/2000) och utöver vad som annars genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet med stöd av finansieringslagen föreskrivs om stödförfarandet tillämpas denna förordning vid beviljande och betalning av stöd, statliga lån, räntestödslån och statsborgen för ändamål som avses i 10, 13, 16, 21, 22 och 32 § samt 65 § 1 mom. 7 punkten och 65 § 2 mom. finansieringslagen. Denna förordning tillämpas också när stödet, lånet och statsborgen ändras, överförs eller återkrävs och när andra beslut fattas om stöd som redan beviljats eller betalts.

2 §

Begränsningar i fråga om tillämpningen

Om inte något annat bestäms nedan, tillämpas denna förordning på både den nationella medfinansieringen och gemenskapens medfinansiering, oberoende av om medfinansieringen beviljas av anslag i budgeten eller ur en bevillningsfullmakt eller av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond.

På riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt enligt 53 § statsrådets förordning tillämpas 4 och 5 §, 6 § 1 och 4 mom., 7 och 8 §, 9 § 2–7 mom., 10 § 1 mom., 11 och 12 §, 24 § 1–5 och ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.