Edilexissä on huoltokatko tiistaina 22.10.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om garanterande av säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik 7.2.2002/95

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 1 kap. 8 § 2 mom. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994) samt 17 j § lagen den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 924/1998 och det sistnämnda i lag 55/2002:

1 § (19.12.2018/1204)

Andra bestämmelser som ska iakttas vid besiktningar

Om inte annat föreskrivs i 4 a kap. lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) eller i denna förordning, ska vid besiktningar som avses i 4 a kap. lagen om tillsyn över fartygssäkerheten iakttas förordningen om inspektion av utländska fartyg i Finland (1241/2010).

2 §

Bestämmelser om utförandet av särskilda besiktningar

Tillsynsmyndigheten skall utföra de särskilda besiktningar som avses i 17 d och 17 f § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten i samarbete med kvalificerade inspektörer från en annan eventuell värdstats administration. På begäran av redaren skall företrädare för administrationen i en sådan flaggstat som inte är värdstat inbjudas till särskilda besiktningar.

Tillsynsmyndigheten kan på begäran utföra besiktningen för en annan behörig värdstats räkning eller begära att denna utför besiktningen för tillsynsmyndighetens räkning.

Vid planeringen av en besiktning enligt 17 d eller 17 f § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten skall tillsynsmyndigheten på behörigt sätt ta hänsyn till fartygets drifts- och underhållsschema.

3 §

Anmälan av besiktningsresultat

Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål skriftligen meddela redaren resultaten ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.