Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om finans- och försäkringskonglomerats koncernbokslut 31.1.2002/89

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragningen av finansministeriet, föreskrivs med stöd av 19 § lagen den 25 januari 2002 om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på koncernbokslut som upprättas av ett sådant moderföretag i ett finans- eller försäkringskonglomerat som avses i 19 § lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (44/2002).

2 § (19.3.2003/239)

2 § har upphävts genom F 19.3.2003/239.

3 §

Scheman för koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Koncernresultaträkning skall upprättas enligt bilaga 1 och koncernbalansräkning enligt bilaga 2. Bestämmelserna i 3 kap. bokföringsförordningen tillämpas inte på koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

4 §

Kontinuitet i uppställningarna och undantag i fråga om uppställningen

Den koordinerande myndighet som avses i 3 § kan ge tillstånd till att poster i koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningens slås samman eller till att i dem med avvikelse från 3 § används benämningar som bättre motsvarar verksamhetens art i fråga om poster i de scheman som fastställts. I övrigt tillämpas bestämmelserna i 8–11 § bokföringsförordningen i tillämpliga delar på uppställningen av koncernbokslut och balansräkning.

5 §

Allmänna uppgifter i verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen skall innehålla följande uppgifter om koncernen:

1) de uppgifter som avses i 3 kap. 1 § 1 mom. 4 punkten bokföringslagen och 2 kap. 1 § 1 mom. 1 och 2 punkten bokföringsförordningen,

2) de uppgifter som avses i 11 kap. 11 § 1 mom. lagen om aktiebolag om moderbolaget är ett...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.