Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift 27.12.2001/1560

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 12 april 1995 om fastighetsförrättningsavgift (558/1995):

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om den fastighetsförrättningsavgift som tas ut för fastighetsförrättningar. Förordningen gäller i tillämpliga delar även fastighetsförrättningsavgiften för andra sådana förrättningar, åtgärder eller uppdrag för vilka en avgift tas ut med stöd av lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995).

2 §

Arbetsersättning

I den arbetstid som avses i 3 § 3 mom. lagen om fastighetsförrättningsavgift inräknas inte den tid som gått åt för färd till och från förrättningsplatsen.

Arbetsersättningen omfattar de kostnader som förrättningen orsakat Lantmäteriverket eller kommunen till ett belopp som motsvarar de genomsnittliga totala kostnaderna för förrättningen i fråga. Till kostnaderna hänförs utöver särkostnaderna för förrättningarna även den andel av förvaltnings-, lokal- och kapitalkostnaderna samt av andra gemensamma kostnader som hänför sig till förrättningen. Kostnaderna kan även bestämmas särskilt för olika deluppgifter i förrättningarna. (6.2.2014/113)

3 §

Nedsättning av fastighetsförrättningsavgift eller befrielse från avgift

Fastighetsförrättningsavgift bestäms inte för kostnader som orsakas av ett hinder som inte beror på sakägaren, av en orsak som beror på ett fel i arbetet eller ett felaktigt förfaringssätt eller av en funktionsstörning i produktionssystemet.

Om en förrättning med stöd av ett domstolsbeslut har tagits upp till ny behandling och detta beror på ett fel so...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.