Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 28.12.2001/1559

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (4.6.2010/457)

Tillämpningsområde

Med stöd av denna lag kan jordbruket och trädgårdsodlingen inom ramen för det anslag som anvisats i statsbudgeten beviljas nationellt stöd i enlighet med fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen, artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller Europeiska unionens övriga lagstiftning.

Denna lag tillämpas inte på direkta stöd och bidrag som beviljas jordbruket och trädgårdsodlingen och som helt finansieras av Europeiska unionen och inte heller på stöd som beviljas på grundval av lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), skoltlagen (253/1995), lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) eller lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014). (16.12.2016/1156)

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) stödår det kalenderår på grundval av vilket stödet per enhet fastställs,

2) makar äkta makar och i 7 § 3 mom. inkomstskattelagen (1535/1992) avsedda personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden,

3) ung jordbrukare en person som avses i 2 § 13 punkten i lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013), (30.12.2014/1357)

4) basskifte ett i geografiskt hänseende sammanhängande odlingsområde som den sökande odlar och besitter och som begränsas av till exempel en kommungräns, en stödområdesgräns, ett vattendrag, ett gräns- eller utfallsdike, en väg eller en skog,

5) jordbruksskifte ett enhe...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.