Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om temporärt avbrytande av en depositionsbanks verksamhet 28.12.2001/1509

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (8.8.2014/617)

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana inlåningsbanker (bank) som avses i 1 kap. 8 § i kreditinstitutslagen (610/2014).

Dessutom tillämpas 1, 2–10 och 15 § samt 16 § 1 och 3 mom. i denna lag på utländska EES-filialer som avses i 6 § 16 punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Med avvikelse från 3 § i denna lag är Finansinspektionen behörig myndighet att besluta om temporärt avbrytande av en filials verksamhet.

1 a § (19.5.2004/412)

Bestämmelser om behörighet och tillämplig lag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Behörigt att besluta om avbrytande av en banks verksamhet är det i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) avsedda Verket för finansiell stabilitet enligt vad som föreskrivs i denna lag. Behörig att besluta om inledande av saneringsförfarande i fråga om en bank är en finsk domstol så som föreskrivs i denna lag och i lagen om företagssanering (47/1993). Förfarandet gäller också en banks filialer i andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat). (19.12.2014/1207)

Beträffande tillämplig lag i fråga om avbrytande av en banks verksamhet och i fråga om saneringsförfarande angående en bank inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller bestämmelserna i 24 a–24 k § lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001).

2 § (19.12.2014/1207)

Anmälningsskyldighet

Om en bank uppenbarligen inte förmår fullgöra sina åtaganden ska den omedelbart underrätta Verket för finansiell stabilitet, Finlands Bank och Finansinspektionen om detta. Ti...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.