Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (upphävt) 28.12.2001/1504

Denna lag har upphävts genom L 14.6.2013/423, som gäller fr.o.m. 1.1.2014.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (24.6.2010/601)

Denna lag tillämpas på inlåningsbanker i andelslagsform (andelsbank) och på andra kreditinstitut i andelslagsform, vilka nedan i denna lag benämns kreditinstitut. Denna lag tillämpas dessutom på andelsbanksaktiebolag enligt vad som föreskrivs i 7 kap.

På kreditinstitut tillämpas lagen om andelslag (1488/2001), om inte nedan i denna lag eller i kreditinstitutslagen (121/2007) föreskrivs något annat.

2 § (30.7.2004/704)

Minst en av kreditinstitutets stiftare och minst en styrelseledamot samt verkställande direktören skall vara bosatta i eller, om en stiftare är en juridisk person, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över kreditinstitutet eller skötseln av det enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.

2 kap (24.6.2010/601)

2 kap. har upphävts genom L 24.6.2010/601.

3 § 2 mom. 3 punkten och 4 och 6 mom. som har upphävts genom L 601/2010 skall tillämpas också efter det att lagen trätt i kraft på sammanslutningen av andelsbanker som är verksam när denna lag träder i kraft. Se ikraftträdelsestadgandet L 601/2010.

3 § (9.2.2007/124)

Den sammanslutning av banker som avses i denna lag utgörs av

1) andelslaget som är sammanslutningens centralinstitut (centralinstitutet),

2) de företag som hör till centralinstitutets konsolideringsgrupp (finansiella företagsgrupp),

3) den affärsbank som är medlem i centralinstitutet och centralt...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.