Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Sparbankslag 28.12.2001/1502

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag tillämpas på sparbanker. Den tillämpas dessutom på sparbanksaktiebolag, enligt vad om föreskrivs i 6 kap.

Sparbanker och sparbanksaktiebolag är i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedda inlåningsbanker, vilkas särskilda ändamål är att främja sparandet. (8.8.2014/614)

2 §

En sparbank kan bildas av minst tio sammanslutningar eller stiftelser eller av minst tjugo fysiska personer. Den som är försatt i konkurs, har meddelats näringsförbud eller är omyndig får inte vara stiftare.

Minst en av stiftarna skall vara bosatt i eller, om en stiftare är en juridisk person, ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen beviljar undantag. Undantag får beviljas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över banken eller skötseln av den enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. (30.7.2004/703)

3 §

I en sparbanks stiftelseurkund skall nämnas

1) stiftarnas yrke, medborgarskap, hemort och postadress,

2) grundkapital,

3) den tid inom vilken grundkapitalet skall betalas in, samt

4) när och hur bankens konstituerande stämma skall hållas.

4 §

En sparbank skall ha stadgar med bestämmelser om

1) bankens firma,

2) den kommun i Finland som är bankens hemort,

3) grundkapitalets och en eventuell grundfonds storlek eller, om grundkapitalet eller grundfonden kan nedsättas eller ökas utan ändring av stadgarna, dess minimi- och maximibelopp, varvid minimibeloppet skall utgöra minst en fjärdedel av maximibeloppet, samt det nominella beloppet av en grundfondsandel,

4) hur sparbanksstämma skall sammankallas och vilka ärenden som skall behandlas på den, om bankens principaler ska...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.