Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Kommunikationsministeriets förordning om tekniska krav på transportabla tryckbärande anordningar som används vid transport av vissa farliga ämnen på väg eller järnväg (upphävt) 21.9.2001/805

Denna förordning har upphävts genom F 3.4.2003/313, som gäller från och med den 1.5.2003.

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 13 a § lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 124/2001:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller tekniska krav på sådana gasflaskor, rörkärl och kryokärl som hänför sig till transportabla tryckbärande anordningar, samt ventiler och andra tillbehör till dem, som används vid transport av farliga ämnen på väg eller järnväg.

Denna förordning tillämpas vid bedömningen av nya i 1 mom. avsedda anordningars överensstämmelse med gällande krav och vid en förnyad bedömning av redan existerande anordningars överensstämmelse med gällande krav, när man vill släppa ut dessa anordningar på marknaden försedda med sådan π (pi)-märkning som avses i VII bilagan till rådets direktiv om transportabla tryckbärande anordningar (1999/36/EG).

2 §

Tekniska krav

På sådana gasflaskor, rörkärl och kryokärl som hänför sig till transportabla tryckbärande anordningar samt ventiler och andra tillbehör till dem tillämpas de tekniska bestämmelserna, sådana de lyder den 1 juli 2001, i Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979; ADR-överenskommelsen) eller i RID-bestämmelserna, som utgör bilaga till konventionen om internationell järnvägstrafik (FördrS 5/1985; COTIF).

Materialet på de förpackningar jämte ventiler och andra tillbehör som avses ovan i 1 mom. skall vara b...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.