Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Inrikesministeriets förordning om räddningsbilar (upphävt) 15.8.2001/720

Denna förordning har upphävts genom IMf om räddningsbilar 844/2003, som gäller fr.o.m. den 1.11.2003.

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 108 § 4 mom. vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981), sådant det lyder i lag 989/1992:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller konstruktion och utrustning i fråga om räddningsbilar som avses i 14 § förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992).

Denna förordning tillämpas utöver vad som i vägtrafiklagen (267/1981) samt i övrigt med stöd av den bestäms om räddningsbilars konstruktion och utrustning.

Denna förordning tillämpas på militärbrandbilar som definieras i 3 § militärfordonsförordningen (560/1992), på det sätt som bestäms i militärfordonsförordningen.

2 kap

Allmänna krav på räddningsbilar

2 §

Allmänna krav

Räddningsbilen skall till sin konstruktion och utrustning stämma överens med standarden EN 1846-2 eller andra motsvarande internationella standarder på samma nivå. Begreppen definieras i standard SFS-EN 1846-1.

Räddningsbilen skall till sin konstruktion vara sådan att den fungerar oavbrutet minst fyra timmar i temperaturer mellan minst -25° C och +35° C.

3 §

Bogseringsanordningar

En räddningsbil vars totalmassa är större än 3,5 ton skall förses med en draglänk eller en motsvarande anordning i chassiets främre och bakre del. Länken och fästet skall hålla för en drag- och tryckkraft som motsvarar hälften av fordonets totalmassa.

4 §

Larmljus på räddningsbilar

Räddningsbilar skall ha en fast, blinkande blå varningslykta placerad på utsidan av bilen.

Den blinkande blå varningslyktan på räddningsbilar skall sy...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.