Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar (upphävt) 22.2.2001/175

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2016. Se L 986/2011 117 §.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av lagen den 21 januari 2000 om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (7.5.2015/559)

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på finansiering enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000) samt på planer, program, åtgärder och projekt som gäller renhushållning och naturnäringar, med undantag av åtgärder enligt 6 och 11 kap. lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar.

När stöd beviljas med stöd av denna förordning för näringsidkares investeringar i anknytning till primärproduktion eller renbeteslags investeringar tillämpas kapitel I och II samt artikel 14 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn). Denna förordning tillämpas inte på investeringar i anknytning till insjöfiske, vattenbruk, skogsbruk eller andra näringar än primärproduktion inom jordbruket.

Denna förordning tillämpas på stöd som beviljas sådana små och medelstora företag som avses i artikel 2.2 i EU:s gruppundantagsförordning för jordbrukssektorn.

Denna förordning tillämpas inte på stöd som per företag och investering överstiger 500 000 euro.

2 §

Stödtagare

Stöd får ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.