Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om vissa lån som beviljas för utveckling av landsbygden 21.9.2000/808

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 30 § 2 mom., 41 § 4 mom. och 64 § 1 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), av dessa lagrum 41 § 4 mom. sådant det lyder i lag 44/2000:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana statliga lån som avses i 25 § lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), nedan finansieringslagen, och på sådana räntestödslån som avses i lagens 29 §.

Denna förordning tillämpas vid ansökan om sådana lån som avses i 1 mom. och vid ansökan om stöd i anslutning till dessa lån, på beviljande och lyftande av lån, på betalning av räntor och amorteringar samt på andra uppgifter gällande skötseln av lånet och av det stöd som ingår i lånet eller som är förknippat därmed.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) statligt lån ett lån som med stöd av 25 § finansieringslagen beviljas av medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond,

2) räntestödslån ett i 23 § 2 mom. finansieringslagen avsett lån som beviljats av ett kreditinstitut och i fråga om vilket stöd för sänkning av räntan kan betalas från anslaget under moment 30.14.49 i statsbudgeten,

3) investeringslån ett lån som beviljats för genomförande av en sådan investering som avses i 4 kap. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (609/2000),

4) markköpslån ett lån som beviljats för sådant förvärv av mark som avses i 21 § finansieringslagen och för sådant förvärv av bostadsfastigheter som avses i 22 § 1 mom. samt sådana lån till unga jordbrukare som beviljats för förvärv av en gårdsbruksenhet eller en del därav,

5) bostadslån ett sådant lån som avses...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.