Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om Vägverket (upphävd) 29.6.2000/660

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från trafikministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § lagen den 16 juni 2000 om Vägverket (569/2000):

1 §

Vägverkets styrelse

Vägverkets styrelse består av en ordförande och minst fyra och högst sju andra medlemmar. (14.12.2000/1092)

Medlemmarna i styrelsen skall ha sakkunskap om Vägverkets verksamhetsområde, i ledning eller i företagsekonomi och de skall vara oavhängiga på det sätt som konkurrenssituationen förutsätter.

2 §

Styrelsens uppgifter

Utöver vad som bestäms i 13 § lagen om statens affärsverk (627/1987) skall styrelsen inom ramen för den behörighet som ett affärsverk har

1) besluta om principerna för prissättning av produkterna och tjänsterna och om allmänna principer som anknyter till dem,

2) besluta om upptagande av lån och låneförfarandet,

3) besluta om inledande av och upphörande med betydande affärsverksamhet,

4) besluta om betydande åtaganden samt förvärv och överlåtelse av betydande delägarskap och om utövande av rättigheter i samband därmed,

5) bestämma om ställföreträdare för verkställande direktören,

6) besluta om kollektivavtal som gäller personalen, samt

7) bestämma om hur beslutanderätten utövas i fråga om uthyrning, förvärv och överlåtelse av fastighetsförmögenhet samt i fråga om investeringar.

3 §

Styrelsens sammanträden och beslutsfattande

Styrelsen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs i styrelsen med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller det förslag som mötets ordförande har understött.

4 §

Verkställande direktören

Vägverket leds av styrelsen och verkställande direktören.

Utöver vad som bes...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.