Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets förordning om naturgasmarknaden (gäller till 31.12.2019) 21.6.2000/622

Denna förordning har upphävts genom F 10.10.2019/1008, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av naturgasmarknadslagen av den 31 maj 2000 (508/2000):

1 kap

Allmänna förpliktelser vid nätverksverksamhet

1 §

Nätinnehavaren skall ge en offert om naturgasöverföring till de kunder som definieras i 2 kap. 3 § naturgasmarknadslagen (508/2000) när de begär det. Om nätinnehavaren vägrar överföring, skall denna lägga fram motivering för sin vägran.

2 §

Undantagslov enligt 2 kap. 4 § naturgasmarknadslagen skall ansökas skriftligen hos naturgasmarknadsmyndigheten. I ansökan skall anges

1) sökandens namn och hemort,

2) den firma som används i naturgasnätsverksamheten,

3) en redogörelse för arten och omfattningen av de problem på vilka ansökan om undantagslov grundar sig samt

4) en redogörelse för de åtgärder som sökanden har vidtagit i syfte att lösa problemen.

Naturgasmarknadsmyndigheten skall behandla ett ärende som gäller ansökan om undantagslov i brådskande ordning.

2 kap

Mätning av leveranser och utredning av naturgashandeln

3 §

Den systemansvariga skall sörja för utredningen av naturgasleveranserna samt för informationsutbytet i överföringssystemet för naturgas vid anmälningar om naturgashandel i enlighet med vad som bestäms särskilt.

Som resultat av utredningen av naturgashandeln skall för var och en av de naturgasförsäljare som är verksamma i ett naturgasnät som tillhör naturgassystemet naturgasbalansen för varje balansavräkningsperiod utredas.

4 § (29.8.2013/641)

Utredningen av naturgasleveranser ska basera sig på...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.