Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om temperaturerna och övriga förhållanden vid transport av livsmedel 21.6.2000/597

Denna förordning har upphävts. Hälsoskyddslagen 41 § har upphävts genom författning 13.1.2006/24.

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 777/1996:

1 §

Syfte

Denna förordning innehåller bestämmelser om temperaturerna i livsmedelstransportutrymmen och övriga förhållanden vid transport av livsmedel samt anmälningar i fråga om de fordon och containrar som används vid transport och distribution av livsmedel. I förordningen bestäms dessutom om egenkontrollen av livsmedelstransporter.

2 §

Tillämpningsområde

Förordningen gäller transport av livsmedel per järnväg, per landsväg, sjöledes eller luftledes. På transporter enligt överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (FördrS 48/1981) tillämpas dock endast 4 §.

Denna förordning gäller inte

1) transporter enligt lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996);

2) transporter i samband med primärproduktion, då jordbruksidkare själv transporterar eller organiserar transport; eller

3) transporter i samband med hemhushåll.

3 §

Definitioner

I denna förordning avses med:

1) livsmedelslokal den del av ett fordon eller en container som används för yrkesmässig transport eller förvaring av livsmedel,

2) transportfordon fordon eller annat transportmedel; samt

3) container ett tillslutbart och flyttbart förvaringsutrymme för livsmedel.

4 §

Allmänna livsmedelshygieniska krav vid transport av livsmedel

Fordon och a...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.