Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Trafikministeriets förordning om transportabla tryckbärande anordningar och om sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck (upphävt) 15.6.2000/579

Denna förordning har upphävts fr.o.m. 1.7.2012 genom F 1.9.2011/1017, som gäller fr.o.m. 15.9.2011.

I enlighet med trafikministeriets beslut föreskrivs med stöd av 24 § 2 och 3 mom. lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994), sådana de lyder i lag 1250/1996:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på planering, tillverkning, besiktning och godkännande av transportabla tryckbärande anordningar och av sådana för transport av farliga ämnen avsedda tankar som töms eller fylls under tryck, då den transportabla tryckbärande anordningen eller tanken används

a) i nationell väg- eller järnvägstrafik,

b) i internationell vägtrafik enligt den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (FördrS 23/1979), nedan ADR-avtalet, eller

c) i internationell järnvägstrafik enligt RID-bestämmelserna i bihanget till konventionen om internationell järnvägstrafik (FördrS 5/1985; COTIF),

till de delar inte något annat föreskrivs om detta i bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), nedan TFÄ-lagen, eller i ADR-avtalet eller RID-bestämmelserna.

På sådana tryckbärande anordningar eller sådana tankar som töms eller fylls under tryck, vilka transporteras i luftfarkoster eller som styckegods på fartyg tillämpas denna förordning till den del det särskilt bestäms därom.

2 §

Undantag från tillämpningsområdet

Denna förordning gäller inte

1) sådana transportabla tryckbärande anordningar eller sådana tankar so...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.