Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 30.12.1999/1346

Se ändringsförslag RP 90/2021.

I enlighet med riksdagens beslut förekrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på handlingar som gäller en enskild skattskyldig och som för verkställande av beskattning har lämnats till Skatteförvaltningen eller satts upp inom den (beskattningshandlingar) samt på uppgifterna i sådana handlingar (beskattningsuppgifter). Vad som i denna lag föreskrivs om skattskyldiga gäller också andra som är skyldiga att lämna deklaration eller uppgifter, samt sammanslutningar. (11.6.2010/522)

Denna lag tillämpas också på handlingar som har getts in till besvärsinstanser eller andra myndigheter eller har satts upp hos dessa och som innehåller uppgifter som avses i 1 mom.

Med avvikelse från 1 mom. tillämpas inte denna lag, med undantag för 10 och 16 §, på handlingar och uppgifter som gäller bilbeskattning och punktbeskattning. (16.12.2016/1196)

2 §

Förhållande till andra bestämmelser

På beskattningshandlingar och beskattningsuppgifter tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och personuppgiftslagen (523/1999), om inte något annat bestäms i denna eller någon annan lag.

3 §

Beskattningsuppgifters offentlighet och rätt att få uppgifter

Beskattningsuppgifter är offentliga enligt vad som bestäms i denna lag.

Var och en har rätt att ta del av en offentlig beskattningshandling som innehas av Skatteförvaltningen enligt vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om inte något annat följer av denna lag. (11.6.2010/522)

Se L om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999.

4 §

Sekretess...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.