Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om tryckbärande anordningar (upphävt) 27.8.1999/869

Denna lag har upphävts genom L 16.12.2016/1144, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (21.11.2008/731)

Denna lag tillämpas på tryckbärande anordningar.

På tryckbärande anordningar i kärnanläggningar tillämpas denna lag enligt vad som föreskrivs särskilt.

På sådana tryckbärande kärl och cisterner som avses i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) tillämpas denna lag endast i fråga om placeringen och användningen av dem.

På tryckbärande anordningar i fartyg tillämpas denna lag enligt vad som föreskrivs i 3 a kap.

På tryckbärande anordningar i luftfartyg tillämpas luftfartslagen (1242/2005) och de föreskrifter som utfärdats med stöd av den, om inget annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG eller av förordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den.

LuftfartsL 1242/2005 har upphävts genom L 1194/2009, se LuftfartsL 864/2014.

2 § (21.11.2008/731)

I denna lag avses med

1) tryckbärande anordning en cistern, ett rörsystem och någon annan teknisk helhet i vilken övertryck råder eller kan utvecklas samt tekniska helheter som är avsedda att skydda en tryckbärande anordning,

2) CE-märkning en sådan märkning som föreskrivs i lagen om att vissa produkter ska förses med CE-märkning (1376/1994),

3) ministeriet arbets- och näringsministeriet,

4) tillsynsmyndighet Säkerhets- och kemikalieverket; i fråga om tryckbärande ano...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.