Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om dagsbotens belopp 21.5.1999/609

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 2 a kap. 2 § 2 och 5 mom. samt 3 § 2 mom. strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889), sådana dessa lagrum lyder i lag (550/1999):

1 §

Genomsnittlig månadsinkomst

Den bötfälldes genomsnittliga månadsinkomst beräknas på nettoförvärvsinkomsten och nettokapitalinkomsten. Till den genomsnittliga månadsinkomsten hänförs dessutom dividendinkomster som är skattefria enligt 33 a–33 c § i inkomstskattelagen (1535/1992), annan skattefri inkomst som avses i 33 d § i den lagen samt överskott och annan utbetalning av medel som är skattefria enligt 33 e–33 g § i samma lag. (27.10.2016/885)

Från inkomsten avdras följande skatter och avgifter:

1) inkomstskatt till staten på förvärvs- och kapitalinkomst,

2) kommunalskatt,

3) kyrkoskatt,

4) rundradioskatt och medieavgift på Åland,

5) den försäkrades sjukförsäkringspremie,

6) arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift,

7) löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.

(7.10.2021/865)

1 a § (29.5.2019/713)

Beskattning som läggs till grund för beräkning av månadsinkomsten

Till grund för beräkning av månadsinkomsten ska i första hand läggas den senaste beskattning som har slutförts före utgången av föregående november månad, med de ändringar som har gjorts i beskattningen före utgången av den oktober månad som föregår nämnda november månad.

2 § (22.11.2001/1037)

Baskonsumtionsavdrag

Baskonsumtionsavdraget är 255 euro.

3 § (22.11.2001/1037)

Underhållsskyldighet

Från dagsbotens belopp avdras för den bötfälldes make och minderåriga barn samt makens minderåriga barn, som han eller hon försörjer, 3 euro per person. Med make jämställs en person so...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.