Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om konstruktion och arrangemang i fråga om den förliga rampen på rorofartyg (upphävt) 12.2.1999/174

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2013. Se L 1688/2009 ikraftträdelsestadganden.

På föredragning av trafikministern föreskrivs med stöd av 1 kap. 8 § 2 mom. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994), sådant det lyder i lag 924/1998:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på finska rorofartyg och utländska roropassagerarfartyg som går i regelbunden trafik från eller till en hamn i Finland.

Denna förordning tillämpas dock inte på försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets fartyg, om de inte används i allmän trafik för transport av passagerare eller last.

2 §

Konstruktion och arrangemang i fråga om den förliga rampen

Den förliga ramp som leder till bildäcket på ett rorofartyg skall till konstruktion och arrangemang vara sådan att den inte skadas om den förliga bordläggningsporten går sönder eller lossnar.

Sjöfartsverket kan vid behov utfärda närmare föreskrifter om konstruktion och arrangemang i fråga om den förliga rampen.

3 §

Tillsyn

Om tillsyn över iakttagandet av denna förordning och de föreskrifter som utfärdas med stöd av den bestäms i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) och i förordningen om besiktning av fartyg (748/1983).

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

På fartygs som är i trafik när denna förordning träder i kraft tillämpas förordningen efter den dockning som följer närmast efter ikraftträdandet.

...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.