Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om begränsning av utförseln av kulturföremål (upphävt) 5.2.1999/115

Denna lag har upphävts genom L 11.11.2016/933, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

Se också L om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1276/1994 och Konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig import, export och överföring av äganderätt avseende kulturegendom FördrS 92/1999.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens syfte

I syfte att skydda det nationella kulturarvet begränsas utförseln av vetenskapligt, konstnärligt och historiskt värdefulla kulturföremål så som bestäms i denna lag.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på utförseln av kulturföremål från Finland till andra medlemsstater inom Europeiska unionen och på export från gemenskapens territorium.

Lagen gäller föremål som är framställda i Finland eller sådana utomlands framställda föremål som avses i 4 § och som under de senaste 100 åren har varit minst 50 år i Finland. Om ett föremål som har framställts utomlands likväl är av särskilt värde med tanke på Finlands nationella historia, tillämpas lagen på detta föremål oavsett hur länge det funnits i Finland.

Lagen tillämpas likväl inte på sådana föremål som innehas av upphovsmannen eller av en fysisk person som har planerat föremålet eller annars skapat det.

3 § (13.12.2013/890)

Europeiska gemenskapens lagstiftning

Bestämmelser om utförseln av kulturföremål till länder utanför Europeiska gemenskapen finns förutom i denna lag i rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål.

4 §

Föremål som kräver utförseltillstånd

Följande föremål eller delar av dem får inte föras ut ur landet utan sådant tillstånd som avses i denna lag...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.