Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om ansvar i spårtrafik 5.2.1999/113

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på ersättning för person- och sakskador i spårtrafik till den del något annat inte följer av internationella förpliktelser som är bindande för Finland.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) spårfordon tåg, metrotåg, spårvagnar och andra motsvarande fordon, vagnar och anordningar som är avsedda att löpa på spår,

2) spårtrafikidkare den som äger eller innehar ett spårfordon eller använder ett sådant i spårtrafik,

3) banhållare den som i egenskap av ägare eller innehavare håller trafikleder, spår eller anordningar som används för spårtrafik eller sköter trafikledningen i spårtrafik, samt med

4) motorfordon fordon som avses i 3 § trafikförsäkringslagen (279/1959).

TrafikförsäkringsL 279/1959 har upphävts genom L 460/2016, se TrafikförsäkringsL 460/2016 2 §.

3 §

Ersättningsskyldighet

En spårtrafikidkare är skyldig att ersätta skador som har orsakats av att ett spårfordon används i spårtrafik.

Om den som äger ett spårfordon har överlåtit rätten att använda spårfordonet till någon annan, ansvarar ägaren, innehavaren och den som har använt spårfordonet i spårtrafik solidariskt för sådana skador som avses i 1 mom.

Banhållaren är skyldig att ersätta skador som har orsakats av att trafikleder, spår eller anordningar som används för spårtrafik är felaktiga eller i bristfälligt skick eller av fel i ledningen av spårtrafiken.

4 §

Övermäktig händelse

En spårtrafikidkare och en banhållare svarar inte för skador som orsakas av övermäktiga händelser som inte har samband med spårtrafiken.

5 §

Skada på motorfordon eller djur

När en skada som har orsakats av användningen av ett spårfordon drabbar ett m...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.