Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Containerförordning 23.12.1998/1145

På föredragning av trafikministern föreskrivs med stöd av containerlagen av den 23 oktober 1998 (762/1998):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §

I denna förordning avses med

1) typgodkänd container en container som tillverkats i enlighet med den godkända konstruktionstypen,

2) högsta bruttovikt (R) den högsta tillåtna sammanlagda vikten av containern och dess last, samt med

3) konventionen den i Genève den 2 december 1972 ingångna internationella konventionen om säkra containrar jämte bilagor.

2 kap

Godkännande av containrar

2 §

Godkännandet av en container förutsätter att den i fråga om konstruktionens hållfasthet och utrustningarna uppfyller kraven i konventionen.

3 §

När godkännande av en konstruktionstyp söks hos ett av säkerhetsteknikcentralen godkänt besiktningsorgan skall ansökan åtföljas av ritningar över containertypen, en utredning om containerns konstruktion samt övriga uppgifter och handlingar som behövs för att bedöma om kraven uppfylls.

Sökanden skall dessutom

1) ange de igenkänningstecken som kommer att tilldelas containertypen,

2) förbinda sig att låta besiktningsorganet besikta containrar av konstruktionstypen i fråga,

3) förbinda sig att underrätta besiktningsorganet om varje konstruktions- eller specifikationsändring och avvakta godkännandet av ändringarna innan säkerhetsskylten anbringas på containern,

4) förbinda sig att fästa en säkerhetsskylt enbart på typgodkända containrar, samt

5) förbinda sig att föra bok över containrar tillverkade i enlighet med den godkända konstruktionstypen.

4 §

Containertillverkaren skall se till att de tillverkade containrarna motsvarar den godkända konstruktionstypen.

Besiktningsorganet kan godkänna containrar ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.