Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om yrkesinriktad vuxenutbildning (upphävt) 6.11.1998/812

Denna förordning upphörs att gälla fr.o.m. 1.1.2018. Se L om yrkesutbildning 531/2017 128 §.

Given med stöd av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

1 § (9.10.2014/800)

Utbildningsområden

Yrkesinriktad vuxenutbildning ordnas och finansieras på följande utbildningsområden:

1) det humanistiska och pedagogiska området,

2) kultur,

3) det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området,

4) det naturvetenskapliga området,

5) teknik och kommunikation,

6) naturbruk och miljöområdet,

7) social-, hälso- och idrottsområdet, samt

8) turism-, kosthålls- och ekonomibranschen.

2 § (29.12.2005/1202)

Tillsättande av examenskommissioner, deras sammansättning och beslutsfattande

Majoriteten av medlemmarna i en examenskommission skall företräda arbetsgivare, arbetstagare och självständiga yrkesutövare. Arbetsgivarna och arbetstagarna skall ha lika många företrädare. Om en medlem avgår under mandatperioden, utses i hans eller hennes ställe en ny medlem för den återstående mandatperioden.

För sin mandatperiod väljer examenskommissionen inom sig en ordförande och en vice ordförande. (19.5.2016/371)

Examenskommissionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden. Examenskommissionen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Ärendena avgörs med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som ordföranden har omfattat. Om rösterna faller lika avgörs personval genom lottning.

3 § (19.5.2016/371)

Sammansättning och uppgifter för sekretariatet för fri...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.