Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om fritt bildningsarbete 6.11.1998/805

På föredragning av undervisningsministern föreskrivs med stöd av lagen den 21 augusti 1998 om fritt bildningsarbete (632/1998):

1 § (21.5.2015/611)

Minimilängden för utbildning som anordnas av folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer

Minimilängden för utbildning som folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscentrer anordnar i en studieperiod är 10 undervisningstimmar. Undervisningen under studieperioden ska delas upp på minst två på varandra följande dagar så att undervisning ges i genomsnitt minst fem timmar per dag.

Till den distansundervisning och inlärning i arbete vid folkhögskolor och riksomfattande idrottsutbildningscenter som grundar sig på en läroplan ska det höra en eller flera perioder av närundervisning på minst 10 timmar var. På en period av närundervisning tillämpas vad som föreskrivs om studieperioder i 1 mom. Avvikelse från det krav som gäller perioder av närundervisning får göras i distansundervisning och inlärning i arbete som ordnas av folkhögskolor när det gäller en enskild person på grund av anstaltsvistelse eller av särskilda hälsoskäl.

1 a § (21.5.2015/611)

Avtal om inlärning i arbetet som ordnas i praktiska arbetsuppgifter

I ett avtal enligt 6 a § 1 mom. i lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) mellan en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och en arbetsgivare ska det bestämmas om

1) parternas uppgifter,

2) innehållet i handledningen av den studerande, utbildningens mål och ordnandet av inlärningen,

3) längden på inlärningen i arbetet och när det infaller samt andra behövliga frågor med avseende på utbildningens ordnande.

2 § (21.5.2015/611)

Beräkning av prestationer vid folkhögskolor o...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.