Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Containerlag 23.10.1998/762

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på containrar som används i internationell trafik.

Denna lag gäller inte containrar som har konstruerats särskilt för lufttransport.

Bestämmelser om containrar som används för transport av farliga ämnen finns dessutom i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och i författningar som utfärdats med stöd av den.

2 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) internationell trafik transporter från utlandet till Finland eller från Finland till utlandet eller transporter genom finskt territorium,

2) konventionen den i Genève den 2 december 1972 ingångna internationella konventionen om säkra containrar jämte bilagor,

3) container en transportanordning

a) som är avsedd för upprepad användning,

b) som har konstruerats särskilt för att underlätta godsbefordran med ett eller flera transportsätt utan att godset lossas eller lastas om under transporten,

c) som har konstruerats så att den lätt kan säkras och hanteras samt för dessa ändamål har försetts med hörnbeslag,

d) som är så stor att den yta som begränsas av de fyra yttre bottensidorna är antingen minst 14 m2 eller, om transportanordningen är utrustad med övre hörnbeslag, minst 7 m2.

Med container avses inte fordon.

3 §

Godkännande av containrar

Innan en container får användas i internationell trafik skall den i fråga om konstruktionens hållfasthet och utrustningarna godkännas så som bestäms närmare genom förordning. Godkännandet av konstruktionen och utrustningarna kan basera sig på ett godkännande som getts antingen en containertyp eller en enskild container.

Godkännande enligt 1 mom. krävs inte, om containern har godkänts i enlighet med konventionen ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.