Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets beslut om ämnen som bryter ned ozonskiktet (kumottu) 2.4.1998/262

Detta beslut har upphävts genom F 25.8.2016/766, som gäller fr.o.m. 19.9.2016.

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 9 a § luftvårdslagen av den 25 januari 1982 (67/1982), sådan den lyder i lag 1711/1995, av 43 § 1 mom. och 44 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989), sådana de lyder i lag 1412/1992, och av 18 § avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) beslutat:

1 §

Tillämpningsområde

I fråga om ämnen som bryter ned ozonsiktet gäller vad som stadgas i rådets förordning (EG) Nr 3093/94. På de ämnen som nämns i förordningen tillämpas dessutom detta beslut. En förteckning över de ämnen som avses i förordningen utgör bilaga till detta beslut.

Beslutet tillämpas också på preparat där halten av ett i bilagan nämnt ämne är lika stor eller större än en viktprocent. På preparat som innehåller tetraklormetan eller 1,1,1-trikloretan tillämpas beslutet dock då halten av dem i preparatet är lika stor eller större än 0,1 viktprocent.

Beslutet tillämpas inte på användning av de i bilagan nämnda ämnena för analys eller forskning, inte heller på användning av dessa ämnen för sådana ändamål där de helt övergår i andra ämnen.

2 §

CFC-föreningar

Det är förbjudet att använda CFCföreningar för tillverkning av produkter och anordningar, i tvätteverksamhet och i steriliseringsgaser samt att släppa ut produkter och anordningar som innehåller dem på marknaden.

Förbudet i 1. mom. gäller dock inte mediciner som används i vården av astma och av kroniska obstruktiva lungsjukdomar.

3 §

Haloner

Det är förbujudet att använda haloner för tillverkning av produkter och anordningar samt att släppa ut produkter och anordningar som innehåller dem på marknaden.

Hand...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.