Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om skydd för miljön i Antarktis 18.10.1996/28 år 1998

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Lagens syfte

Syftet med denna lag är att allsidigt skydda miljön i Antarktis samt därav beroende och därmed sammanhängande ekosystem.

2 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) finska medborgare,

2) finska juridiska personer, fartyg eller luftfartyg,

3) utländska fysiska personer med stadigvarande boningsort i Finland, samt

4) utländska fysiska personer, juridiska personer, fartyg eller luftfartyg som deltar i verksamhet som har tillstånd enligt denna lag. (26.11.2010/1020)

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) Antarktis området söder om 60° sydlig bredd,

2) protokoll det till Antarktisfördraget (FördrS 31/84) anslutna miljöskyddsprotokoll som uppsattes i Madrid den 4 oktober 1991,

3) verksamhet forsknings- och andra resor, underhållstransporter och underhållsåtgärder, vetenskaplig verksamhet, uppförande, ändring, rivning eller andvändning av forskningsstationer och fasta fältläger eller utrustning i anslutning till dem samt annan verksamhet i Antarktis,

4) skadlig störning av organismer som är naturligt förekommande i Antarktis

a) att luftfartyg, fartyg, fordon, sprängämnen eller eldvapen används på ett sätt som stör fågel- eller sälflockar,

b) att personer som rör sig till fots avsiktligt stör häckande eller ruggande fåglar eller fågelflockar eller sälar,

c) att naturligt förekommande landlevande växter åsamkas betydande skador, samt

d) att sådan annan verksamhet bedrivs som leder till att livsmiljön för en art eller population som är naturligt förekommande i Antarktis åsamkas en betydande skadlig förändring, (26.11.2010/1020)

5) mineralfyndigheter alla oorganiska och...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.