Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Statsrådets beslut om avstjälpningsplatser (upphävt) 4.9.1997/861

Detta beslut har upphävts genom F 2.5.2013/331, som gäller fr.o.m. 1.6.2013. 4 § 1 mom. 2 punkt förblir dock i kraft till 31.12.2015.

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 18 och 26 § samt 78 § 3 mom. avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/1993) beslutat:

1 § (18.11.1999/1049)

Mål

Syftet med detta beslut är, för att förebygga förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft samt bekämpa klimatförändringar och övriga därmed jämförbara omfattande verkningar på miljön, att styra planeringen, anläggandet, byggandet, användningen, skötseln, stängandet och eftervården av avstjälpningsplatser samt deponeringen av avfall på dem så att dessa inte orsakar hälsan eller miljön fara eller skada ens på lång sikt.

2 §

Tillämpningsområde och definitioner

I fråga om avstjälpningsplatser och deponering av avfall på dem gäller utöver vad som bestäms i avfallslagen (1072/1993) och avfallsförordningen (1390/1993) vad som bestäms i detta beslut.

Detta beslut tillämpas inte på sådana platser där bara icke-förorenat jordavfall eller sådant avfall som omfattas av tillämpningsområdet för statsrådets förordning om utvinningsavfall (379/2008) deponeras. Beslutet tillämpas inte heller på deponering av som vanligt avfall klassificerad muddermassa i vattendrag eller i havet eller på eller under bottnen, eller på deponering av icke-förorenat mudderavfall på eller i jorden i närheten av de vattenvägar från vilka det har avlägsnats. Det som sägs i 3 och 4 punkten i bilaga 1 till beslutet tillämpas inte på deponering av avfall i gruva eller annan deponeringsplats djupt inne i berggrunden (underjordisk deponi). (5.6.2008/381)

I detta...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.