Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om rättegång i brottmål 11.7.1997/689

Se ändringsförslag RP 133/2021.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Om åtalsrätt och åtalsprövning (22.8.2014/670)

Om preskription av åtalsrätten se StraffL 39/1889 8 kap. 1–5 §.

Allmänt stadgande

1 §

Ett brottmål får inte tas upp till prövning vid domstol, om inte åtal för brottet har väckts av den som enligt lag har åtalsrätt.

2 mom. har upphävts genom L 31.3.2006/243. (31.3.2006/243)

Åklagarens åtalsrätt (13.5.2011/455)

2 §

Åklagaren ska väcka och utföra åtal för brott. (13.5.2011/455)

Bestämmelser om förutsättningarna för att väcka åtal finns i 6 § 1 mom. Dessutom iakttas vad som om målsägandens åtalsbegäran och om andra särskilda förutsättningar för att väcka åtal bestäms någon annanstans i lag. (22.8.2014/670)

Se t. ex. TerrängtrafikL 1710/1995 27 §, JaktL 615/1993 82 §, L om växtförädlarrätt 1279/2009 44 §, L om fiske 379/2015 120 § och L om medling i arbetstvister 420/1962 17 §.

3 §

Om en målsägande har begärt att åtal ska väckas för ett brott som åklagaren inte får väcka åtal för utan målsägandens begäran och flera personer är misstänkta för delaktighet i brottet, får åklagaren väcka åtal även mot de misstänkta som målsägandens begäran inte gäller. (13.5.2011/455)

Om en vårdnadshavare, intressebevakare eller annan laglig företrädare har begått ett sådant brott som avses i 1 mom. mot den minderårige eller i övrigt mot den som har en intressebevakare, får åklagaren väcka åtal även utan åtalsbegäran. (1.4.1999/445)

Se L om förmyndarverksamhet 442/1999 och L angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983.

4 §

Begås mot en omyndig ett brott som åklagaren inte får väcka åtal för utan målsägandens åtalsbegäran, har intressebevakaren eller någon annan ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.