Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om lufttransport av farliga ämnen 11.3.1997/210

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/1994):

1 § (20.8.2009/659)

Tillämpningsområde

Om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens förordningar eller internationella förpliktelser som är bindande för Finland, tillämpas denna förordning på

1) lufttransport av farliga ämnen inom finskt område,

2) lufttransport av farliga ämnen med finska luftfartyg utanför finskt område,

3) tillfällig förvaring av farliga ämnen på flygplats i Finland.

1 a § (4.10.2007/885)

Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) ICAO-TI de tekniska bestämmelser om lufttransport av farliga ämnen som Internationella luftfartsorganisationen publicerar som standarder med stöd av konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949),

3) farliga ämnen sådana ämnen som på grund av sin explosions-, brand-, smitto- eller strålningsfarlighet, giftighet, frätande verkan eller annan motsvarande egenskap kan medföra skada för människor, miljön eller egendom; vad som i denna förordning bestäms om farligt ämne tillämpas även på farliga blandningar, föremål, redskap, varor, tomma förpackningar, genetiskt modifierade organismer och mikroorganismer,

4) befälhavare på luftfartyg pilot som luftfartygets ägare, innehavare eller operatör har förordnat och som har högsta myndighet på luftfartyget och ansvar för säkerheten under flygningen,

5) transportör person, sammanslutning eller annan juridisk person som bedriver eller erbjuder sig att bedriva flygverksamhet,

6) transportörens hemstat...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.