Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Lag om överlåtelseskatt 29.11.1996/931

Se ändringsförslag RP 90/2021.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Överlåtelseskatt

På överlåtelse av fastigheter och värdepapper skall till staten betalas överlåtelseskatt enligt vad denna lag stadgar.

2 §

Samfund som är befriade från skatt

Befriade från att betala överlåtelseskatt är staten och dess inrättningar, med undantag för statens affärsverk, samt folkpensionsanstalten, Kera Ab, Fonden för industriellt samarbete Ab, Finlands Bank, Jubileumsfonden för Finlands självständighet och statens säkerhetsfond.

Statens specialfinansieringsbolag har kommit i stället för Kera Ab, se L om statens specialfinansieringsbolag 443/1998 12 § 1 mom.

3 §

Skattefrihet enligt internationella avtal

Utan hinder av denna lag skall iakttas vad som bestäms i internationella avtal som är bindande för Finland.

Skatt ska inte betalas, om förvärvaren är en institution inom Europeiska unionen som är placerad i Finland och egendomen förvärvas för institutionens officiella bruk. En förutsättning för skattefriheten är att en behörig institution inom Europeiska unionen har utfärdat ett intyg över att överlåtelsen sker för ovan nämnt ändamål. Ett intyg över överlåtelse av fastighet ska visas upp för inskrivningsmyndigheten då lagfart eller inskrivning söks och ett intyg över överlåtelse av aktier ska visas upp för Skatteförvaltningen. (11.6.2010/526)

3 a § (29.12.2009/1737)

Helsingfors universitets skattskyldighet

Vad som i 75 § 3 mom. i universitetslagen (558/2009) föreskrivs om skattefrihet för Helsingfors universitet tillämpas i...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.