Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen 16.8.1996/627

På föredragning av justitieministern

stadgas med stöd av 1 kap. 7 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 augusti 1996 (626/96):

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § i strafflagen (39/1889) är följande brott internationella brott: (10.12.2009/1041)

1) penningförfalskningsbrott, förberedelse till penningförfalskning och användning av falska pengar enligt konventionen för bekämpande av myntförfalskning (FördrS 47/1936) samt penningförfalskningsbrott, förberedelse till penningförfalskning och användning av falska pengar som avser euron i fall som anges i artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/62/EU om straffrättsligt skydd av euron och andra valutor mot penningförfalskning och om ersättande av rådets rambeslut 2000/383/RIF, (19.11.2015/1342)

2) brott mot mänskligheten, grovt brott mot mänskligheten, krigsförbrytelse och grov krigsförbrytelse enligt Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen (FördrS 56/2002), och andra motsvarande straffbara gärningar som skall anses som svåra överträdelser enligt Genève-konventionerna angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält, förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, krigsfångars behandling samt skydd för civilpersoner under krigstid (FördrS 8/1955) samt enligt det till dessa konventioner fogade I tilläggsprotokollet rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter (FördrS 82/1980), (24.4.2008/286)

3) folkmord och förberedelse till folkmord enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (FördrS 5/60),

4) nark...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.