Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om överföring till pensionsskyddscentralen av vissa uppgifter i anslutning till tillsynen över pensionsstiftelser 26.3.1996/213

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 64 § 2 mom. lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/95) beslutat:

1 §

I fråga om pensioner och andra förmåner som avses i lagen om pension för arbetstagare överförs till pensionsskyddscentralen verkställandet av inspektion i de pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare.

Pensionsskyddscentralen skall särskilt övervaka att de arbetsförhållandeuppgifter och övriga uppgifter som ligger till grund för pensionsskyddet och som gäller de försäkrade och pensionstagarna registreras korrekt, att pensionsbesluten görs i enlighet med lag samt att den till dessa anslutna betalnings- och anmälningstrafiken sköts i enlighet med givna direktiv.

Pensionsskyddscentralen skall dessutom handha övriga åligganden som är jämförbara med de ovan nämnda tillsynsuppgifterna.

2 §

Pensionsstiftelsen skall inom en skälig tid som fastställs av pensionsskyddscentralen lämna denna också andra sådana uppgifter om sin verksamhet som behövs för att pensionsskyddscentralen skall kunna utöva tillsynen.

3 § (3.3.1999/222)

När en pensionsstiftelse som avses i 1 § hos Försäkringsinspektionen ansöker om fastställelse av stadgar, skall Försäkringsinspektionen inhämta pensionsskyddscentralens utlåtande om huruvida stadgarna med avseende på det lagstadgade pensionsskyddet överensstämmer med lagen om pension för arbetstagare.

4 § (3.3.1999/222)

Pensionsskyddscentralen skall utan dröjsmål göra de framställningar hos Försäkringsinspektionen som de oms...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.