Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om säkerhetsledningssystem för redare och ledningsarrangemang för säker drift av fartyg 26.1.1996/66

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2010. Se L 1688/2009 ikraftträdelsestadganden.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 1 kap. 8 § 2 mom. och 8 a § 2 mom. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/94), sådana de lyder i lag av den 17 mars 1995 (369/95), och 8 § 3 mom. och 23 § lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/95):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas, om inte något annat stadgas nedan, på

1) fartyg som används vid handelssjöfart på finskt vattenområde och på finska fartyg också utanför finskt vattenområde, samt

2) i 1 punkten avsedda fartygs finska redare samt sådana utländska redare som bedrarer handelssjöfart på finskt vattenområde.

Denna förordning tillämpas inte på ro-ro-passagerarfartyg eller deras redare till den del det om dessa stadgas särskilt i rådets förordning (EG) Nr 3051/95 om säkerhetsorganisation för roll-on/roll-off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg).

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) ISM-regler de internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening, vilka utgör bilata till rådets förordning om säkerhetsorganatation för roll-on/roll-off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg),

2) säkerhetsledningssystem redarens säkerhetsledningssystem och ledningsarrangemang för säker drift av fartyget.

3) fartyg som transporterar fast bulklast fartyg som i regel är konstruerade med ett däck och vilkas lastrum är utrustade med lutande övre och nedre sidotankar och som främst är avsedda för transport av torr bulklast, såsom malmtransportfartyg och kombklationsfartyg.

3 §

Säkerhetsledningssystem

Redaren ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.