Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Förordning om helikopterverksamhet på fartyg (upphävt) 26.1.1996/64

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2013. Se L 1688/2009 ikraftträdelsestadganden.

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 1 kap. 8 § 2 mom. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/94), sådant det lyder i lag av den 17 mars 1995 (369/95):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana nya finska passagerar- och lastfartyg på vilka helikopterverksamhet bedrivs.

Förordningen tillämpas även i tillämpliga delar på finska existerande fartyg och specialfartyg på vilka helikopterverksamhet bedrivs.

2 §

Definitioner

I denna förordning avses med

1) passagerarfartyg ett fartyg som befordrar flera än 12 passagerare, dock så att som passagerare inte räknas den som hör till fartygspersonalen, de som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord för fartygets räkning, och inte heller barn under ett år,

2) lastfartyg varje fartyg som inte är ett passagerarfartyg,

3) specialfartyg ett lastfartyg vars huvuduppgift är isbrytning, sjömätning eller annan motsvarande verksamhet,

4) nytt fartyg ett fartyg vars köl har sträckts eller som har köpts från utlandet efter att denna förordning trätt i kraft,

5) existerande fartyg ett fartyg som inte är ett nytt fartyg,

6) lätt helikopter en helikopter vars startmassa är högst 2 700 kilogram, samt

7) medeltung helikopter en helikopter vars startmassa är över 2 700 och högst 20 000 kilogram.

3 §

Helikoptertransporter

Helikoptertransporter till och från fartyg kan utföras om det på fartygets däck finns att tillgå ett vinschningsområde som uppfyller de krav som stadgas i 4 §, ett i 5 § avsett begränsat landningsområde eller ett i 6 § avsett fullständigt landningsområde.

På ett begränsat landningsområ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.