Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Terrängtrafikförordning 12.1.1996/10

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 35 § terrängtrafiklagen av den 22 december 1995 (1710/95):

1 kap.

Behandling av förbuds och begränsningsärenden

1 §

Framställan

En framställning enligt 9 § 1 mom. terrängtrafiklagen (1710/95) om utfärdande av förbud eller begränsning av användning av motordrivet fordon i terräng skall göras skriftligen till närings-, trafik- och miljöcentralen i vars verksamhetsområde det område som avses i framställningen är beläget. (29.12.2009/1821)

Av framställningen skall framgå giltighetstiden och grunderna för förbudet eller begränsningen samt andra faktorer som är viktiga med tanke på behandlingen av ärendet. Det område för vilket förbudet eller begränsningen söks skall anges på en karta i ändamålsenlig skala.

Se L om närings-, trafik- och miljöcentralerna 897/2009 och SRf om närings-, trafik- och miljöcentralerna 1373/2018.

2 § (29.12.2009/1821)

Begäran om utlåtanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen skall begära ett utlåtande om framställningen av den kommun som saken gäller, såvida det inte är fråga om kommunens egen framställning. Markägaren eller markinnehavaren, renbeteslaget och tillsynsmyndigheterna samt andre som berörs av saken skall ges tillfälle att avge utlåtande om framställningen.

3 §

Kungörande av framställningen

Närings-, trafik- och miljöcentralen eller, om en kommun har gjort framställningen, kommunen i fråga skall informera om framställan genom en kungörelse, som under minst 14 dagar skall vara uppsatt på kommunens anslagstavla på det sätt som stadgas i lagen om offentliga kungörelser (34/25). Om offentliggörandet av kungörelsen skall i tillräckligt god tid även annonseras i minst en dagst...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.