Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Ofullständiga sökkriterier

Terrängtrafiklag 22.12.1995/1710

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §

Syfte

Syftet med denna lag är att förebygga men och olägenheter som användningen av motordrivna fordon i terräng och på snöskoterleder kan orsaka naturen eller den övriga miljön, naturnäringarna eller allmänt rekreationsbruk eller något annat allmänt eller enskilt intresse samt att främja trafiksäkerheten.

Vid förebyggande av men och olägenheter och vid främjande av trafiksäkerheten skall även iakttas vad som stadgas på något annat ställe i lag.

Se t.ex. VägtrafikL 729/2018 3, 6 och 157 § samt F om användning av fordon på väg 1257/1992 11 §.

2 §

Begränsning av tillämpningsområdet

Denna lag tillämpas på användning av motordrivna fordon i terrängen och på snöskoterleder.

Denna lag gäller inte luftfartyg, fartyg eller båtar.

3 §

Definitioner

I denna lag avses med

1) motordrivet fordon i 3 § 2 punkten i fordonslagen (1090/2002) avsedda fordon, och (28.12.2018/1306)

2) terräng markområden och isbelagda vattenområden som inte är vägar och som inte är avsedda för motorfordons-, spår- eller lufttrafik.

Om motorfordon se FordonsL 1090/2002.

2 kap

Förebyggande av men och olägenheter av terrängtrafik

4 §

Rätt att färdas i terrängen

Det är förbjudet att utan markägarens eller markinnehavarens tillstånd färdas med, stanna eller parkera motordrivna fordon på markområden i terräng.

Tillstånd behövs dock inte för

1) polisens, tullverkets eller gränsbevakningsväsendets tjänsteuppdrag, sjuktransporter eller brand- och räddningsväsendets upp-gifter,

2) andra än i 1 punkten nämnda tjänsteuppdrag eller servicearbeten på anläggningar för energi- eller ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.